DrayOS – Cấu hình Mail Alert / Gửi Mail cảnh báo khi mất mạng hoặc có vấn đề trên router

 1. Cấu hình Mail Alert (nhận cảnh báo qua mail)

Vào System Maintenance >> SysLog / Mail Alert Setup

 • Chech Enable
 • SMTP Server: Điền tên miền SMTP của mail Server (ví dụ tên miền của gmail là: smtp.gmail.com)
 • SMTP port :điền port gởi mail (Ví dụ port gởi mail của google là 465)
 • Mail to: Điền Email nhận thông báo
 • Sender Address :điền Mail của bạn
 • Connection Seccurity: chọn SSL
 • Check Authentication
  • Username/ password: điền thông tin đăng nhập Email của bạn
 • Enable E-Mail Alert: chọn các dịch vụ cần nhận cảnh báo như DoS Attack, APPE, VPN Log
 • Nhấn OK

 1. Cấu hình gởi mail thông báo báo trạng thái thiết bị

1. Cấu hình Mail Server

Objects Setting >> SMS / Mail Service Object, chọn Index bất kì

Ví dụ nếu sử dụng dịch vụ mail google thì cấu hình như sau.

 • Profile Name: Đặt tên profile
 • SMTP Server: Điền tên miền SMTP của mail Server (ví dụ tên miền của gmail là:  smtp.gmail.com)
 • SMTP port :điền port gởi mail (Ví dụ port gởi mail của google là 465)
 • Sender Address :điền Mail của bạn
 • Connection Seccurity: chọn SSL
 • Check Authentication
  • Username/ password: điền thông tin đăng nhập Email của bạn
 • Sending Interval: điền 10 giây. (trong 10 giây chỉ gởi 1 mail)
 • Nhấn OK

2. Cấu hình dịch vụ cần cảnh bảo

Vào Objects Setting >> Notification Object, chọn 1 index

 • Profile Name: Đặt tên Profile
 • Check các dịch vụ muốn nhận được thông báo như : WAN mất/ có kết nối, VPN mất/ có kết nối, các dịch vụ bảo mật khác như Web login, telnet login,…
 • Nhấn OK

3. Cấu hình gởi mail

Vào Application >> SMS/ Mail Alert Service, tại Tab Mail Alert 

 • Check index 1
 • Mail Service: chọn Mail server đã cấu hình
 • Mail Address: điền chị chỉ mail nhận thông báo
 • Notify profile: chọn profile cảnh báo đã cấu hình.
 • Nhấn OK

 

Nguồn: DrayOS – Cấu hình Mail Alert / Gửi Mail cảnh báo | Quản lý thiết bị (System Maintenance) | DrayOS (Vigor2133 / 2912 / 2925 / 2926 / 2927 / 2952 / 2962 / 3220 / 3910) | Hướng dẫn sử dụng (anphat.vn)

 

Trả lời


Hotline: +84984330139
SMS: +84984330139 Message facebook Zalo: +84984330139
0984.330.139