Lắp đặt phòng thực hành Tin học trường THPT Phong Châu – Lâm Thao – Phú Thọ

Chuyển 2 phòng thực hành Tin học, chuyển hệ thống mạng và điện trục tải lớn, cải tạo toàn bộ hạ tâng mạng nhà Điều hành cho trường THPT Phong Châu để chuẩn bị năm học mới.
Tuy tường hơi bở nhưng vẫn có cách để làm cho đẹp, chải chuốt đánh dấu ngay ngắn.
Lắp đặt hệ thống mạng chuyên nghiệp là Công nghệ số Hùng Vương: 0984330139

Hotline: +84984330139
SMS: +84984330139 Message facebook Zalo: +84984330139
0984.330.139