Sửa lỗi 404 ở tất cả các trang con với website lập trình bằng Laravel

Các bạn lập trình viên code web bằng laravel có thể gặp trường hợp khách hàng mua hosting sẵn chạy windows và sử dung plesk panel. Khi website hoàn thành và chạy lên thì được mỗi trang chủ, các trang con đều lỗi 404. Bạn sẽ kiểm tra một lượt file .htacess hay 1 số file khác nhưng thấy đều oke. Bạn sẽ thực hiện test phiên bản php đang sử dụng và thấy rằng mod rewriteurl chưa được bật.

https://congnghesohungvuong.com/kiem-tra-cac-module-thong-dung-cua-hosting-mod_deflate-va-mod_rewrite/

Bạn vội vã liên hệ với bên cung cấp hosting và yêu cầu mở ra. Và dĩ nhiên họ sẽ trả lời rằng windows hosting có cái mod này mà mở. Rõ ràng bạn là 1 lập trình viên php thì chắc không vui với việc này rồi.

Đã có giải pháp, rất đơn giản, bạn mở file  web.config và thêm vào đoạn code sau, trên thư mục gốc:

—————————————————————–

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>
<configuration>
<system.webServer>
<rewrite>

<rules>
<match url=”profile.htm$” />
<action type=”Rewrite” url=”profile” />
<match url=”contact.php$” />
<action type=”Rewrite” url=”contact” />
</rule>
</rules>
</rewrite>
</system.webServer>
</configuration>


 

Link gốc tham khảo: https://forums.iis.net/t/1214453.aspx?Url+Rewrite+in+web+config+to+Hide+php+and+htm+Extension+on+IIS+7+server

 

 

Trả lời


Hotline: +84984330139
SMS: +84984330139 Message facebook Zalo: +84984330139
0984.330.139