UltraViewer – Hướng dẫn xử lý lỗi Could not load file or assembly

Hiện nay một số khách hàng sử dụng phần mềm UltraViewer gặp phải lỗi sau:

Could not load file or assembly ‘System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a’ or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.
LineNumber = 2091

Hãng UltraViewer xin đưa ra phương án xử lý tạm thời:

Lỗi này được xác định do .NET Framework 4 trên máy quý khách bị hư hỏng nên cần sửa lại , UltraViewer xin đưa ra 4 bước như sau để quý khách làm theo và xử lý :

  1. Truy cập http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851  để download bản Microsoft .NET 4 Framework
  2. Chạy bộ cài vừa tải và chọn Repair (sửa chữa)
  3. Sau khi việc sửa chữa hoàn tất, khởi động lại máy tính
  4. Chạy lại phần mềm lần nữa xem còn bị lỗi không.

Nếu quý khách vẫn chưa xử lý được, xin liên hệ lại UltraViewer để UltraViewer hỗ trợ quý khách.

Nguồn: Ultraview

Trả lời


Hotline: +84984330139
SMS: +84984330139 Message facebook Zalo: +84984330139
0984.330.139