Lắp đặt tổng đài và cung cấp vật tư IT thường xuyên cho công ty Inorsen – KCN Đồng Lạng

Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt Tổng đài điện thoại 3 trung kế và 24 máy nhánh của Panasonic cho công ty Sewoo, nay là công ty Inorsen tại KCN Đồng Lạng. Sau khi vào được dự án lắp đặt tổng đài thì sau đó Inorsen đã tin tưởng và tiếp tục sử dụng các dịch vụ khác và mua sắm thường xuyên các mặt hàng CNTT tại Công nghệ số Hùng Vương


Hotline: +84984330139
SMS: +84984330139 Message facebook Zalo: +84984330139
0984.330.139